Promocja FIBER PRO - Telewizja + Internet Światłowodowy

Przeznaczona dla aktualnych oraz nowych Abonentów na obszarach, na których dostępna jest sieć wybudowana przez Optima oraz dostępna dla Optima na podstawie zawartych umów i porozumień, za pośrednictwem której Optima oferuje usługi dostępne w tej promocji Abonentom. Oferta jest dostępna nawet gdy nie upłynął jeszcze okres zobowiązania z poprzedniej promocji na internet bezprzewodowy. Warunki promocji umożliwiają dostęp do szybkiego internetu światłowodowego oraz telewizji interaktywnej z internetem. Dodatkowe warunki promocji pozwalają na atrakcyjną dzierżawę urządzeń z bezpłatną naprawą i wymianą w przypadku ewentualnych uszkodzeń. Sprawdź pełny cennik poniżej w przydatnych dokumentach.


ABONAMENT

INTERNET ŚWIATŁOWODOWY
FIBER PRO FIBER PRO FIBER PRO FIBER PRO
NET 100 200 300 600
Download* 100 Mbit/s 200 Mbit/s 300 Mbit/s 600 Mbit/s
Upload 20 Mbit/s 40 Mbit/s 60 Mbit/s 120 Mbit/s
Abonament 24 mies 49,90 zł 59,90 zł 69,90 zł 89,90 zł
Umowa na czas 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące
Transfer bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
Aktywacja 199 zł 99 zł 99 zł 99 zł
Instalacja 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł


ABONAMENT

TELEWIZJA INTERAKTYWNA + INTERNET
FIBER PRO FIBER PRO FIBER PRO FIBER PRO
PAKIET TV + NET   WYGODNY  
+ NET
  WYGODNY  
+ NET
KOMFORTOWY
+ NET
LUKSUSOWY
+ NET
Download* 100 Mbit/s 200 Mbit/s 300 Mbit/s 600 Mbit/s
Upload 20 Mbit/s 40 Mbit/s 60 Mbit/s 120 Mbit/s
Abonament 24 mies 74,90 zł 84,90 zł 89,90 zł 129,90 zł
Umowa na czas 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące
Transfer bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
Aktywacja 199 zł 99 zł 99 zł 99 zł
Instalacja ONT 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
Instalacja STB 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł

* - oferta może wiązać się z potrzebą wymiany zestawu odbiorczego oraz instalacji w zależności od warunków technicznych,

prędkość download stała w godzinach od 00:00 do 24:00.


DZIERŻAWA URZĄDZEŃ

W promocji udostępniamy dla Państwa atrakcyjną ofertę dzierżawy urządzeń. W przypadku uszkodzenia się urządzenia będącego w dziarżawie lub części takiego urządzenia, odpowiedzialność za urządzenie ponosimy my.

Co to znaczy w praktyce?:

- w przypadku uszkodzenia się zasilacza, Abonent nie ponosi opłaty, ani za serwis, ani za zasilacz;

- w przypadku uszkodzenia się urządzenia odbiorczego, Abonent nie ponosi opłaty, ani za serwis, ani za urządzenie odbiorcze;

nawet, jeśli jest to uszkodzenie w wyniku burzy lub innych przepięć elektrycznych, których nie brakuje w Podkarpackich i Małopolskich miejscowościach.

Dzierżawione urządzenie można wykupić za złotówkę lub wymienić na inne dostępne w dzierżawie, po upływie okresu dzierżawy tego urzadzenia wskazanego w cenniku.

Co to znaczy w praktyce?:

- np. w przypadku, gdy do skorzystania z nowej promocji będzie trzeba nowszego typu urządzenia dostępnego w dzierżawie, Abonent, może po upływie wskazanego w cenniku okresu dzierżawy wymienić dzierżawione urządzenie na nowsze, nie ponosząc kosztów wymiany tego urządzenia.

 

Nasi Aktualni Abonenci, którzy posiadają wypożyczone urządzenia, aby uzyskać możliwość wykupu oraz bezpłatnej wymiany na warunkach dzierżawy, mogą zmienić formę udostępnienia urządzenia z wypożyczenia na dzierżawę, o ile takie urządzenie jest dostępne w warunkach promocji na dzierżawę urządzeń, Zmiana taka następuje na życzenie Abonenta, w trakcie zawierania umowy w tej promocji.

URZĄDZENIA

TELEWIZJA
ZAKUP DZIERŻAWA
STB VIP | HD (dla usługi Multiroom) 500 zł 4,90 zł
STB VIP | HD 500 zł 9,90 zł

URZĄDZENIA

INTERNET
ZAKUP DZIERŻAWA
ONT 1 Gb Eth 298,00 zł 5,00 zł
ONT WiFi AC 4 Gb Eth 398,00 zł 7,30 zł
ONT WiFi AX 4 Gb Eth 498,00 zł 9,90 zł
Router WiFi AC 1200 Mbit Gb Eth 198,00 zł -