Promocja WIOSNA 2023 - Internet Bezprzewodowy

Przeznaczona dla aktualnych Abonentów jak równiez nowych, którzy nie korzystają z żadnej promocji lub którym upłynął okres zobowiązania z poprzedniej promocji. Dodatkowe warunki promocji pozwalają na atrakcyjną dzierżawę urządzeń z bezpłatną naprawą i wymianą w przypadku ewentualnych uszkodzeń.

Sprawdź pełny cennik poniżej w przydatnych dokumentach.


ABONAMENT

INTERNET BEZPRZEWODOWY
WIOSNA WLA WIOSNA WLA WIOSNA WLA
NET 10 15 20
Download* 10 Mb/s 15 Mb/s 20 Mb/s
Upload 1 Mb/s 1 Mb/s 2 Mb/s
Abonament 24 mies 44,90 zł 44,90 zł 49,90 zł
Umowa na czas 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące
Transfer bez limitu bez limitu bez limitu
Aktywacja 99 zł 99 zł 99 zł
Instalacja 0 zł 0 zł 0 zł

* - oferta może wiązać się z potrzebą wymiany zestawu odbiorczego oraz reinstalacji w zależności od warunków technicznych,

prędkość download stała w godzinach od 00:00 do 24:00.

DZIERŻAWA URZĄDZEŃ

W promocji udostępniamy dla Państwa atrakcyjną ofertę dzierżawy urządzeń. W przypadku uszkodzenia się urządzenia będącego w dziarżawie lub części takiego urządzenia, odpowiedzialność za urządzenie ponosimy my.

Co to znaczy w praktyce?:

- w przypadku uszkodzenia się zasilacza, Abonent nie ponosi opłaty, ani za serwis, ani za zasilacz;

- w przypadku uszkodzenia się urządzenia odbiorczego, Abonent nie ponosi opłaty, ani za serwis, ani za urządzenie odbiorcze;

nawet, jeśli jest to uszkodzenie w wyniku burzy lub innych przepięć elektrycznych, których nie brakuje w Podkarpackich i Małopolskich miejscowościach.

Dzierżawione urządzenie można wykupić za złotówkę, po upływie okresu dzierżawy tego urzadzenia wskazanego w cenniku lub wymienić na inne dostępne w dzierżawie w trakcie trwania dzierżawy.

Co to znaczy w praktyce?:

- np. w przypadku, gdy do skorzystania z nowej promocji będzie trzeba nowszego typu urządzenia dostępnego w dzierżawie, Abonent może wymienić dzierżawione urządzenie na nowsze, nie ponosząc kosztów wymiany tego urządzenia. W takim przypadku okres dzierżawy urządzenia uprawniający do wykupu rozpoczyna się w dniu wymiany.

 

Nasi Aktualni Abonenci, którzy posiadają wypożyczone urządzenia, aby uzyskać możliwość wykupu oraz bezpłatnej wymiany na warunkach dzierżawy, mogą zmienić formę udostępnienia urządzenia z wypożyczenia na dzierżawę, o ile takie urządzenie jest dostępne w warunkach promocji na dzierżawę urządzeń, Zmiana taka następuje na życzenie Abonenta, w trakcie zawierania umowy w tej promocji.

URZĄDZENIA

ZAKUP DZIERŻAWA
Urządzenie Odbiorcze
5 GHz A
298,00 zł 5,00 zł
Urządzenie Odbiorcze
5 GHz N
298,00 zł 5,00 zł
Urządzenie Odbiorcze
5 GHz MIMO
298,00 zł 5,00 zł

PRZYDATNE DOKUMENTY

Kliknij i pobierz wybrany plik