Zasięg

Świadczymy usługi dostępu do internetu na terenie Podkarpacia i Małopolski. Poniżej znajduje się lista miejscowości w naszym zasięgu z podziałem na techonologię światłowodową i bezprzewodową. Dalsza rozbudowa planowana jest na podstawie Państwa zgłoszeń.

Powiat brzozowski


Gmina Brzozów
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Zmiennica --- od strony Malinówki
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700
Gmina Haczów
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Haczów --- TAK
Jabłonica Polska --- TAK
Malinówka --- TAK
Sicina --- TAK
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700

Powiat gorlicki


Gmina Biecz
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Biecz TAK TAK
Binarowa TAK TAK
Głęboka --- TAK
Grudna Kępska --- częściowo
Korczyna TAK TAK
Libusza TAK TAK
Racławice TAK TAK
Rożnowice TAK TAK
Sitnica --- TAK
Strzeszyn --- TAK
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700
Gmina Gorlice
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Dominikowice TAK TAK
Klęczany TAK TAK
Kobylanka TAK TAK
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700
Gmina Lipinki
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Kryg TAK TAK
Lipinki TAK TAK
Wójtowa częściowo
bez Sośnin
TAK
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700

Powiat jasielski


Gmina Dębowiec
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Dębowiec TAK TAK
Dobrynia TAK TAK
Folusz TAK ---
Łazy Dębowieckie TAK TAK
Majscowa TAK TAK
Zarzecze TAK TAK
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700
Gmina Jasło - Miasto Jasło
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
ul. Cicha TAK ---
ul. Dolna TAK ---
ul. Gajowa TAK TAK
ul. Hankówka TAK ---
ul. Jagodowa TAK ---
ul. Jodłowa TAK ---
ul. Klasztorna TAK częściowo
ul. Lwowska TAK ---
ul. Naftowa TAK ---
ul. Niegłowicka TAK TAK
ul. Robotnicza TAK ---
ul. Równia TAK TAK
ul. Rzemieślnicza TAK ---
ul. Śnieżna TAK ---
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700
Gmina Jasło
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Bierówka TAK ---
Brzyście (częściowo) --- TAK
Jasło częściowo częściowo
Kowalowy TAK ---
Niegłowice --- TAK
Osobnica Dolna --- TAK
Osobnica Górna TAK ---
Szebnie TAK ---
Trzcinica TAK TAK
Warzyce TAK ---
Zimna Woda TAK ---
Żółków --- TAK
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700
Gmina Krempna
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Kotań --- TAK
Krempna --- TAK
Polany --- TAK
Świątkowa Mała --- TAK
Świątkowa Wielka --- TAK
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700
Gmina Nowy Żmigród
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Brzezowa TAK TAK
Desznica --- TAK
Gorzyce --- TAK
Grabanina TAK TAK
Jaworze --- TAK
Kąty TAK TAK
Łężyny TAK TAK
Łysa Góra --- TAK
Makowiska TAK TAK
Mytarka TAK TAK
Mytarz TAK TAK
Nienaszów TAK TAK
Nowy Żmigród TAK TAK
Sadki TAK TAK
Siedliska Żmigrodzkie --- TAK
Skalnik TAK TAK
Stary Żmigród TAK TAK
Toki TAK TAK
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700
Gmina Osiek Jasielski
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Czekaj TAK TAK
Mrukowa TAK ---
Osiek Jasielski TAK ---
Pielgrzymka TAK TAK
Samoklęski TAK TAK
Świerchowa TAK TAK
Załęże TAK TAK
Zawadka Osiecka TAK TAK
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700
Gmina Skołyszyn
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Harklowa --- TAK
Kunowa --- TAK
Lisów --- TAK
Przysieki częściowo TAK
Pusta Wola --- TAK
Siedliska Sławęcińskie --- TAK
Sławęcin --- TAK
Skołyszyn --- TAK
Święcany --- TAK
Gmina Tarnowiec
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Dobrucowa TAK ---
Gliniczek TAK ---
Glinik Polski TAK ---
Łajsce --- TAK
Łubiekno --- częściowo
Łubno Opace --- TAK
Łubno Szlacheckie (częściowo) --- TAK
Nowy Glinik --- TAK
Roztoki TAK ---
Sądkowa TAK ---
Umieszcz TAK ---
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700

Powiat krośnieński


Gmina Chorkówka
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Faliszówka --- TAK
Kobylany --- TAK
Kopytowa --- TAK
Poraj --- TAK
Sulistrowa --- TAK
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700
Gmina Dukla
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Barwinek TAK ---
Cergowa TAK ---
Dukla TAK ---
Łęki Dukielskie --- TAK
Myszkowskie --- TAK
Równe częściowo TAK
Teodorówka częściowo ---
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700
Gmina Iwonicz-Zdrój
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Lubatowa TAK ---
Lubatówka TAK ---
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700
Gmina Jedlicze
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Podniebyle --- TAK
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700
Gmina Jaśliska
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Daliowa TAK TAK
Jaśliska TAK TAK
Posada Jaśliska częściowo TAK
Szklary TAK TAK
Wola Niżna TAK TAK
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700
Gmina Korczyna
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Iskrzynia --- częściowo
Kombornia --- częściowo
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700
Gmina Miejsce Piastowe
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Widacz --- od strony Haczowa
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700
Gmina Rymanów
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Bzianka --- TAK
Milcza --- TAK
Wróblik Szlachecki --- TAK
Zmysłówka --- TAK
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700

Powiat przemyski


Gmina Dubiecko
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Bachórzec --- TAK
Kosztowa TAK TAK
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700

Powiat rzeszowski


Gmina Dynów
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Bachórz --- TAK
Dąbrówka Starzeńska TAK TAK
Dylągowa TAK TAK
Dynów --- TAK
Harta --- TAK
Pawłokoma TAK TAK
Ulanica TAK TAK
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700
Gmina Hyżne
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Szklary (obok Dynowa) --- TAK
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700

Powiat sanocki


Gmina Besko
Internet Światłowodowy Internet Bezprzewodowy
Besko --- TAK
Nie ma Cię w zasięgu ? Zgłoś się - tel. 570 266 700